Post Tagged with: "kinh ghep an toan gia re"

Kính ghép an toàn, kính ghép cường lực- Kính cường lực Sài Gòn

03/04/2018 1:42 PM0 comments
Kính ghép an toàn, kính ghép cường lực- Kính cường lực Sài Gòn

Kính ghép an toàn Kính ghép an toàn được sản xuất từ hai hay nhiều lớp kính phẳng, liên kết với nhau bằng lớp film PVB dưới tác động của nhiệt độ và áp suất. Nhờ tính bám dính chắc chắn giữa kính và film PVB, kính ghép an toàn […]

Read more ›

Kính ghép an toàn 05

20/05/2014 3:33 PM0 comments
Kính ghép an toàn 05
Read more ›

Kính ghép an toàn 04

3:30 PM0 comments
Kính ghép an toàn 04
Read more ›

Kính ghép an toàn 03

3:28 PM0 comments
Kính ghép an toàn 03
Read more ›

Kính ghép an toàn 02

3:27 PM0 comments
Kính ghép an toàn 02
Read more ›

Kính ghép an toàn 01

19/05/2014 3:20 PM0 comments
Kính ghép an toàn 01
Read more ›