Post Tagged with: "kinh uon cong an toan"

Kính uốn cong 05

08/05/2014 3:49 PM0 comments
Kính uốn cong 05
Read more ›

Kính uốn cong 04

3:47 PM0 comments
Kính uốn cong 04
Read more ›

Kính uốn cong 03

3:44 PM0 comments
Kính uốn cong 03
Read more ›

Kính uốn cong 02

3:41 PM0 comments
Kính uốn cong 02
Read more ›

Kính uốn cong 01

3:36 PM0 comments
Kính uốn cong 01
Read more ›

Kính uốn cong

3:33 PM0 comments
Kính uốn cong

Kính uốn cong Kính uốn cong được sản xuất theo phương pháp sử lý nhiệt độ cao để có được những hình dạng sản  phẩm như ý. Sử dụng các loại kính chất lượng cao và kết hợp với các khuôn kim loại để tao hình dạng theo mong muons […]

Read more ›