Post Tagged with: "kinh ran"

Kính rạn, thi công kính rạn – Nhôm Kính Trung Đức

07/04/2018 3:13 PM0 comments
Kính rạn, thi công kính rạn – Nhôm Kính Trung Đức

Kính rạn là một sản phẩm kính an toàn được sản xuất dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ tôi cường lực và dán an toàn (1 lớp kính cường lực được ghép vào giữa hai lớp kính thường bằng màng phim PVB, sau đó tấm kính cường lực […]

Read more ›

Kính rạn 05

12/06/2014 2:57 PM0 comments
Kính rạn 05
Read more ›

Kính rạn 04

2:56 PM0 comments
Kính rạn 04
Read more ›

Kính rạn 03

2:54 PM0 comments
Kính rạn 03
Read more ›

Kính rạn 02

2:52 PM0 comments
Kính rạn 02
Read more ›

Kính rạn 01

2:50 PM0 comments
Kính rạn 01
Read more ›