Post Tagged with: "kinh phun hoa van"

Kính phun hoa văn, kính sơn màu – Nhôm kính Trung Đức

02/04/2018 7:45 AM0 comments
Kính phun hoa văn, kính sơn màu – Nhôm kính Trung Đức

 ằng phương pháp bán thủ công, kết hợp giữa sự hỗ trợ của máy móc và bàn tay của những người thợ lành nghề có kinh nghiệm lâu năm làm trong ngành trang trí nội,ngoại thất. Công nghệ gia công giúp tạo nên những họa tiết và hoa văn nghệ […]

Read more ›

Kính phun hoa văn 05

12/06/2014 3:17 PM0 comments
Kính phun hoa văn 05
Read more ›

Kính phun hoa văn 04

3:15 PM0 comments
Kính phun hoa văn 04
Read more ›

Kính phun hoa văn 03

3:12 PM0 comments
Kính phun hoa văn 03
Read more ›

Kính phun hoa văn 02

3:11 PM0 comments
Kính phun hoa văn 02
Read more ›

Kính phu hoa văn 01

3:08 PM0 comments
Kính phu hoa văn 01
Read more ›