Post Tagged with: "kinh hai lop"

Kính 5 ly hai lớp- Kính 8 ly hai lớp – Kính hai lớp TP HCM

27/07/2018 9:51 AM0 comments
Kính 5 ly hai lớp- Kính 8 ly hai lớp – Kính hai lớp TP HCM

Kính hai lớp là loại kính được sản xuất từ 2 lớp kính phẳng ghép lại, được liên kết với nhau bằng lớp film PVB ở giữa các tấm kính và được tạo bởi sự kết hợp chính xác của áp suất và nhiệt độ cao.

Read more ›

Kính hai lớp 05

27/05/2014 3:47 PM0 comments
Kính hai lớp 05
Read more ›

Kính hai lớp 04

3:44 PM0 comments
Kính hai lớp 04
Read more ›

Kính hai lớp 03

3:41 PM0 comments
Kính hai lớp 03
Read more ›

Kính hai lớp 02

3:39 PM0 comments
Kính hai lớp 02
Read more ›

Kính hai lớp 01

3:38 PM0 comments
Kính hai lớp 01
Read more ›

Kính hai lớp

3:35 PM0 comments
Kính hai lớp

Kính hai lớp Kính hai lớp là loại kính dán an toàn được ghép vào nhau bởi màng phim và được chưng ở nhiệt độ cao để tạo sự liên kết và độ trong suốt của tấm kính. Tùy theo mục đích và nhu cầu của người sử dụng mà […]

Read more ›