Post Tagged with: "cua kinh cach am"

Kính cách âm 05

14/05/2014 3:50 PM0 comments
Kính cách âm 05
Read more ›

Kính cách âm 04

3:48 PM0 comments
Kính cách âm 04
Read more ›

Kính cách âm 03

3:45 PM0 comments
Kính cách âm 03
Read more ›

Kính cách âm 02

3:43 PM0 comments
Kính cách âm 02
Read more ›

Kính cách âm 01

3:42 PM0 comments
Kính cách âm 01
Read more ›

Kính cách âm

3:39 PM0 comments
Kính cách âm

Kính cách âm Kính cách âm được làm bằng cách ghép hai lớp kính lại với nhau hoặc có thể là ba lớp trong trường hợp đặc biệt. Người ta đặt các lớp kính cách với nhau bằng một lớp không khí khô, sau đó bịt kín các khe hở […]

Read more ›