Post Tagged with: "cua ban le kep sai gon"

Cửa bản lề kẹp

22/05/2014 3:23 PM0 comments
Cửa bản lề kẹp

Cửa bản lề kẹp  Cửa bản lề kẹp được hoạt động dựa trên nguyên lý pitston silanh, ép nén và đẩy đầu nên bản lề cũng được tạo ra các chủng loại khác nhau sao cho phù hợp với sức cân nặng của cánh cửa cũng như là chiều rộng […]

Read more ›

Cửa bản lề kẹp 05

3:18 PM0 comments
Cửa bản lề kẹp 05
Read more ›

Cửa bản lề kẹp 04

3:14 PM0 comments
Cửa bản lề kẹp 04
Read more ›

Cửa bản lề kẹp 03

3:11 PM0 comments
Cửa bản lề kẹp 03
Read more ›

Cửa bản lề kẹp 02

3:06 PM0 comments
Cửa bản lề kẹp 02
Read more ›

Cửa bản lề kẹp 01

3:04 PM0 comments
Cửa bản lề kẹp 01
Read more ›